کنده کاری پاریس خیابان تیراندازی اخبار بین الملل

کنده کاری: پاریس خیابان تیراندازی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث پرونده دوئل مسلحانه دو همسایه روی میز قاضی

کیفرخواست پرونده مردی که در دوئل مسلحانه دو خانواده دست به جنایت زده بود صادر شد.

پرونده دوئل مسلحانه دو همسایه روی میز قاضی

عبارات مهم : جنایت

کیفرخواست پرونده مردی که در دوئل مسلحانه دو خانواده دست به جنایت زده بود صادر شد.

«خبرجنوب» نوشت:شهریورماه امسال بود که تعدادی با شنیدن شلیک های متعدد در یکي از خیابان های زرين دشت بیرون دویدند. آنان افراد مسلحی را مشاهده کردند که بعد از شلیک های متعدد گلوله متواری شدند.

در همین حال پلیس که با تماس یکی از افراد حاضر در محل در جریان ماجرا قرار گرفته بود خود را به منطقه رساند ولی افراد مسلح بعد از مجروح کردن دو مرد و قتل یک نفر متواری شده است بودند. پلیس با توجه به اهمیت ماجرا به سرعت منطقه را به محاصره خود در آورده و تجسس جهت دستگیری افراد مسلح را در دستور کار خود قرار داد. در چنین شرایطی بود که پلیس به بررسی آثار و نشانههای باقی مانده در محل اتفاق پرداخت و توانست اطلاعاتی از رد افراد مسلح به دست بیاورد. بر اساس اطلاعات به دست آمده افراد مسلح تحت تعقیب قرار گرفتند.

پرونده دوئل مسلحانه دو همسایه روی میز قاضی

با انتقال دو مرد مجروح به بیمارستانی در زرین دشت کارها تیمهای پزشکی جهت درمان آنها شروع و جسد قربانی این اتفاق نيز به پزشکی قانونی انتقال یافته شد. در ادامه تجسس های پلیس جهت شناسایی و دستگیری مهاجمان مسلح شروع شد تا اینکه با انجام کارها گسترده ماموران توانستند دو نفر به نام های (م _ش ) و (ع _ش) که اسلحه سوزنی در دست داشتند را دستگیر کنند. با دستگیری این دو نفر مسیر تحقیقات وارد مرحله تازه ای شد.

در تحقیقات اطراف این عنوان مشخص شد که طرفین این دوئل مسلحانه همسایه و از مدت ها قبل بر سر یک زمین که مابینشان بوده با هم اختلاف داشته و هر کدام مدعی بودند که زمین متعلق به آنهاست.

کیفرخواست پرونده مردی که در دوئل مسلحانه دو خانواده دست به جنایت زده بود صادر شد.

با افشای راز جنایت، ماموران به تحقیق از این دو پرداخته و پی بردند که سرنخ های به دست آمده صحت دارد و آنها با هم بر سر یک تکه زمین که بین منزلشان بوده با هم درگیر شده است ، دست به اسلحه برده و شروع به تیراندازی کرده اند. در ادامه پیگیری به این پرونده به صورت خاص در دستور کار قرار داده شد تا اینکه متهم مهم این پرونده دستگیر شد.

در جریان تحقیقات ، دو مردی که در این درگیری زخمی شده است بودند نیز از بيمارستان مرخص و شکایت خود را اعلام کردند. متهم در جریان بازجویی ها به بزه ارتکابی اعتراف کرد و مدعی شد به علت اختلافات قبلی دست به جنایت زده هست. بدهید ترتیب این پرونده با صدور کیفرخواست جهت صدور حکم نهایی به دادگاه ارسال شد.

واژه های کلیدی: جنایت | مجروح | پرونده | تحقیقات | دستگیری | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs