کنده کاری پاریس خیابان تیراندازی اخبار بین الملل

کنده کاری: پاریس خیابان تیراندازی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل عنوان خودمختاری منطقه کاتالونیا فعلا منتفی است / نخست وزیر اسپانیا

نخست وزیر اسپانیا طی سخنانی با تاکید بر اینکه خودمختاری منطقه کاتالونیا در حال حاضر منتفی هست، با بازگشت پوجدمان به قدرت در این منطقه مخالفت کرد.

عنوان خودمختاری منطقه کاتالونیا فعلا منتفی است / نخست وزیر اسپانیا

نخست وزیر اسپانیا: عنوان خودمختاری منطقه کاتالونیا فعلا منتفی است

عبارات مهم : تصویر

نخست وزیر اسپانیا طی سخنانی با تاکید بر اینکه خودمختاری منطقه کاتالونیا در حال حاضر منتفی هست، با بازگشت پوجدمان به قدرت در این منطقه مخالفت کرد.

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، نخست وزیر اسپانیا از عدم بازگشت اوضاع حقوقی کاتالونیا به منطقه خودمختار خبر داد.

عنوان خودمختاری منطقه کاتالونیا فعلا منتفی است / نخست وزیر اسپانیا

بر اساس این گزارش، «ماریانو راخوی» با اعلام این خبر گفت که بنا بر اصل ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا در خصوص خودمختاری منطقه کاتالونیا، این ایالت تا وقت تعیین مدیر قانونی جهت این منطقه، عنوان خودمختاری کاتالونیا ملغی خواهد بود.

لازم به ذکر است در آستانه برگزاری جلسه بازگشایی پارلمان محلی کاتالونیا که قرار است روز ۱۷ ژانویه انجام شود، احزاب جدایی طلب این منطقه از گزینش کارلوس پیگدکون به عنوان رهبر این منطقه حمایت کرده اند. حمایتی که اکنون منجر به تصویر العمل دولت اسپانیا شده است است.

نخست وزیر اسپانیا طی سخنانی با تاکید بر اینکه خودمختاری منطقه کاتالونیا در حال حاضر منتفی هست، با بازگشت پوجدمان به قدرت در این منطقه مخالفت کرد.

نخست وزیر اسپانیا در تصویر العمل به اعلان حمایت احزاب جدایی طلب کاتالونیا از پوجدمان گفت: اینکه وی (پیگدمون) بخواهد به صورت خود به خود و با کمک میانجیگران یا از طریق راه های دیگر (مجددا) به عنوان مدیر دولت (کاتالونیا) منصوب شود غیرقابل قبول هست. جهت به قدرت رسیدن، وی باید حضور فیزیکی داشته باشد. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، ماده ۱۵۵ (قانون اساسی) به قوت خود باقی است.

واژه های کلیدی: تصویر | اسپانیا | اسپانیا | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs