کنده کاری پاریس خیابان تیراندازی اخبار بین الملل

کنده کاری: پاریس خیابان تیراندازی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۴ درصد ثروتمند یاری وفادارتر از قالیباف نداشته‌اند / وزیر راه و شهرسازی

به دنبال صحبت‌هایی که در طول روزهای گذشته و به خصوص در جریان مناظره دیروز از سوی شهردار فعلی پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شد، وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از

۴ درصد ثروتمند یاری وفادارتر از قالیباف نداشته‌اند / وزیر راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی: ۴ درصد ثروتمند یاری وفادارتر از قالیباف نداشته اند

عبارات مهم : ایران

به دنبال صحبت هایی که در طول روزهای گذشته و به خصوص در جریان مناظره دیروز از سوی شهردار فعلی پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شد، وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از رویه شهرداری در طول سال های گذشته اعلام کرد: آنچه که امروز از چهار درصد ثروتمند یاد می شود یاری وفادارتر از قالیباف نداشتند.

به گزارش ایسنا، یکی از مهم ترین شعارهای انتخاباتی محمدباقر قالیباف – شهردار فعلی پایتخت کشور عزیزمان ایران – تفاوت ایجاد شده است میان ثروتمندان و اقشار کم درآمد جامعه بوده است تا جایی که وی اعلام کرده ۹۶ درصد از مردم توانایی اقتصادی مورد نیاز را ندارند و مجبور شده است اند هزینه چهار درصد ثروتمند جامعه را پرداخت کند.

۴ درصد ثروتمند یاری وفادارتر از قالیباف نداشته‌اند / وزیر راه و شهرسازی

این صحبت ها با تصویر العمل جدی عباس آخوندی – وزیر راه و شهرسازی – همراه شده است و وی ضمن انتقاد از مدیریت ۱۲ ساله قالیباف در پایتخت اعلام کرده آنچه که از سوی او مطرح می شود خلاف واقع است.

آخوندی گفته مطالبی که قالیباف در مناظره راجع به وزارت راه و شهرسازی مطرح کرده باعث شده است تصویر العمل رسمی در این زمینه مورد نیاز شود.

به دنبال صحبت‌هایی که در طول روزهای گذشته و به خصوص در جریان مناظره دیروز از سوی شهردار فعلی پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شد، وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از

وزیر راه و شهرسازی گفته قالیباف چارچوب تبلیغاتی خود را اینگونه بسته است که ملت کشور عزیزمان ایران را به یک چهار درصد و ۹۶ درصد تقسیم کند و خود را غم خوار اکثریت و دولت را هواخواه اقلیت نشان دهد. حال آنکه فارغ از درستی و نادرستی این ادعا واقعیت کاملا خلاف این مدعاست و آن چهار درصد یاری وفادارتر از ایشان در تاریخ نداشته است.

آخوندی به مدیریت ۱۲ ساله شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در پایتخت اشاره کرده و گفته ۱۲ سالی که ایشان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بودند طلایی ترین دوران جهت سوداگران بوده است تا با دست باز هر کاری که در پایتخت کشور عزیزمان ایران بخواهند انجام دهند. تمام ظرفیت های زیستی نسل فعلی و آتی این شهر را معامله کنند و این شهر بی سامان را که در آن نه حرکت می توان کرد و نه زندگی به وجود آورند که جهت برون رفت از آن به صدها عاقل نیاز خواهد بود که آن را دوباره سامان بخشند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، شهرداری قالیباف یکی از جولانگاه های مهم همین گروه اندک است که ایشان از آنها نام می برد و حالا ژست مدعی گرفته هست. البته اگر نقدی به آقای روحانی وارد باشد این است که آیا این مدت ایشان را تحمل کرد. واقعا چنین انتخاباتی صحنه نبرد گمراهی و آگاهی است.

۴ درصد ثروتمند یاری وفادارتر از قالیباف نداشته‌اند / وزیر راه و شهرسازی

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | ثروتمند | قالیباف | شهرداری | شهرسازی | ثروتمندان | عباس آخوندی | محمدباقر قالیباف

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs